Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2019 yılı değerli kağıt bedellerini belirledi. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, değerli kağıtların satış bedelleri bugün itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Buna göre noter kağıtları 13,50 ila 27 lira arasında, pasaport bedeli ise yeni 133,50 liradan satılacak.

Tüm değerli kağıt bedelleri ise şöyle: 

Noter kağıdı: 13,50 TL
Beyanname: 13,50 TL
Protesto, vekaletname, re’sen senet: 27 TL
Pasaportlar: 133,50 TL
İkamet izni: 89 TL
Kimlik kartı: 22,50 TL
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 45 TL
Aile cüzdanları: 121 TL
Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri: 166 TL
Motorlu araç tescil belgesi: 148,50 TL
İş makinesi tescil belgesi: 124 TL
Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 8 TL
Mavi Kart: 12,50 TL
Yabancı çalışma izni belgesi: 89 TL
Çalışma izni muafiyeti belgesi: 89 TL