Connect with us

Ekonomi

Kayıt dışı ekonomi için harekete geçildi

Yayınlandı

/

Göz Atmak İçin ← → (ok) Tuşlarını Kullanın

Yeni işe başlama ve işi bırakma gibi süreçler ile yeni mükellef olanlara, vergisel yükümlülükleri ve kayıt dışı istihdamın dezavantajları konusunda cep telefonu ve e-posta yoluyla mesaj gönderilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı’ndan (2019-2021) yaptığı derlemeye göre, kayıt dışıyla mücadele çalışmaları kapsamında öncelikli olarak mükellefin gönüllü uyum seviyesi yükseltilecek.

Buna göre, hanehalkı anket sonuçları kullanılarak ülkede öne çıkan bazı sektörler bazında kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülecek ve analiz raporu hazırlanacak. Bu rapor, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Makro ekonomik ve finansal veriler değerlendirilerek, makro düzeyde ve vergi türleri bakımından vergi açığı hesaplanacak.

Yeni işe başlama ve işi bırakma gibi mükellefiyet durumlarına ilişkin süreçler ile yeni mükellefiyet tesis edilenlere, vergisel yükümlülükler, sosyal güvenliğin önemi ve kayıt dışı istihdamın dezavantajları konusunda cep telefonu ve e-posta gibi mükelleflerce kullanılan iletişim kanalları yoluyla gerekli bilgilendirme yapılacak.

Vergi kanunlarında yer alan pişmanlık, uzlaşma, izaha davet gibi mükellef lehine düzenlemeler ve bunlardan nasıl yararlanılacağına yönelik bilgiler de mükelleflere iletişim kanalları yoluyla iletilecek.

Denetim kapasitesinin daha güçlü hale getirilmesi için de çeşitli adımlar atılacak. Serbest bölgeler, antrepo rejimi ve dahilde işleme rejimi gibi uygulamalara ilişkin sistemler gözden geçirilerek, amacı dışında kullanımını engelleyecek mekanizmaların kurulması ve diğer sistemlerle entegrasyonu sağlanacak.

Tarımsal üretime takip

Hal Kayıt Sistemi’ndeki verilerin e-fatura, e-arşiv fatura ve e-müstahsil gibi uygulamalarla entegrasyonu sağlanacak.

Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kapsamında kayıtlı tarımsal işletme sayısı artırılacak. Tarım sayım istatistikleri, Organik Tarım Bilgi Sistemi, İyi Tarım Uygulamaları Bilgi Sistemi, Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi ile Gübre Takip Sistemi’nden elde edilen verilerin entegrasyonu sağlanacak. Bu verilerin, Hal Kayıt Sistemi başta olmak üzere diğer bilgi sistemleriyle paylaştırılması temin edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından diğer kamu kurumlarına verilmek üzere hazırlanan evrakın e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulanması sağlanacak. Kamu kurumlarınca paylaşılan verilerde gerekli standardizasyon sağlanarak, kurumlar arasındaki paylaşım kapasitesi artırılacak.

{{ reviewsOverall }} / 5 Kullanıcılar (0 Oylar)
Değerlendirme
İnsanlar ne diyor? Puanla
Order by:

Be the first to leave a review.

User Avatar User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Puanla

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one